Föreningar – enkel visning

Visa grafiskt register


Umespexarna (Kultur)

Medicinarspexet MESK (Kultur, Studieförbund, Utbildning)

Venture Cup Sverige (Hjälpverksamhet, Idéburen organisation, Övriga)

SOSUM (Idéburen organisation, Social, Utbildning, Övriga)

Umeå FN-förening (Hjälpverksamhet, Idéburen organisation, Social, Utbildning)

IKSU rugby (Idrott)

MediUm (Övriga)

LÄMNA SYNPUNKTER