Område: Hjälpverksamhet

Venture Cup Sverige

Venture Cups syfte är att stimulera tillkomsten av nya företag med tillväxtpotential samt öka kunskapen och intresset för entreprenörskap i Sverige. Detta gör vi genom våra årligen återkommande tävlingar och finns till för dem som vill utveckla sina affärsidéer och starta företag. Venture Cup är en ideell och icke vinstdrivande organisation som stöds av nationella …

Venture Cup Sverige Läs mer »

Umeå FN-förening

Umeå FN-förening är knuten till Svenska FN-förbundet och en del av den svenska FN-rörelsen. Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I rörelsen levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Umeå FN-förening jobbar med att representera föreningen …

Umeå FN-förening Läs mer »

Kyrkan på Campus

Kyrkan på Campus vill vara ett rum för hela livet under din studietid. Frågor om livsmening och existentiell hälsa, jämlikhet och jämställdhet, religion och religionsmöten, liksom sorg och död är viktiga hos oss. Hos oss kan du komma för enskilda samtal som är konstnadsfria och konfidentiella för att prata om det som är angeläget för …

Kyrkan på Campus Läs mer »

Vän i Umeå

Vän i Umeå är ett ideellt nätverk som skapar möten och gemenskap mellan människor från olika länder. Tillsammans gör vi Umeå öppnare och världen vänligare. Vän i Umeås verksamhet handlar om att matcha etablerade svenskar, nyanlända och asylsökande med varandra, samt att skapa mötesplatser och aktiviteter dit alla är välkomna. Under Coronapandemin har vi digitala …

Vän i Umeå Läs mer »

Amnesty International Umeå University

Amnesty International är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att samla många människor som uppmärksammar kränkningarna kan vi skapa kraftfull opinion och sätta press på makthavare och regeringar. På så sätt kan vi långsiktigt skapa förändring och …

Amnesty International Umeå University Läs mer »

LÄMNA SYNPUNKTER