Område: Idéburen organisation

Venture Cup Sverige

Venture Cups syfte är att stimulera tillkomsten av nya företag med tillväxtpotential samt öka kunskapen och intresset för entreprenörskap i Sverige. Detta gör vi genom våra årligen återkommande tävlingar och finns till för dem som vill utveckla sina affärsidéer och starta företag. Venture Cup är en ideell och icke vinstdrivande organisation som stöds av nationella …

Venture Cup Sverige Läs mer »

SOSUM

Socionomstuderande föreningen vid Umeå Universitet – SOSUM. SOSUM verkar för studenter på Socionomprogrammet vid Umeå Universitet. SOSUM har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för socionomstudier vid Umeå universitet. SOSUM fungerar som kårförening inom Samhällsvetarsektionen (SAMSEK) och därmed en del av Umeå studentkår.

Umeå FN-förening

Umeå FN-förening är knuten till Svenska FN-förbundet och en del av den svenska FN-rörelsen. Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I rörelsen levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Umeå FN-förening jobbar med att representera föreningen …

Umeå FN-förening Läs mer »

RFSU Umeå

RFSU Umeå är en ideell medlemsorganisation som verkar inom frågor som berör SRHR. RFSU Umeås är en lokalförening till RFSU som är en nationell och internationell organisation. Vår verksamhet består främst av sexualupplysning för unga samt politiskt påverkansarbete.

Kogvetum

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt program som länkar samman psykologi, neurologi, filosofi, lingvistik och datavetenskap med fokus på människans beteenden, hjärnans funktioner, interaktion med teknik och artificiell intelligens. Vi i föreningen erbjuder sociala och studierelaterade aktiviteter och fungerar som länken mellan programmet och Umeå studentkår.

The European Law Students’ Association (ELSA) Umeå

ELSA Umeå är en lokal förening för juriststudenter med fokus på internationell juridik och mänskliga rättigheter. Vi erbjuder bland annat föreläsningar, seminarier och sociala evenemang för att träffa likasinnade juriststudenter.

Vän i Umeå

Vän i Umeå är ett ideellt nätverk som skapar möten och gemenskap mellan människor från olika länder. Tillsammans gör vi Umeå öppnare och världen vänligare. Vän i Umeås verksamhet handlar om att matcha etablerade svenskar, nyanlända och asylsökande med varandra, samt att skapa mötesplatser och aktiviteter dit alla är välkomna. Under Coronapandemin har vi digitala …

Vän i Umeå Läs mer »

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet Umeå är ett studieförbund stiftat av bland annat Umeå Studentkår. Vi är verksamma på Umeå universitet med en mängd olika verksamheter, från studiecirklar och workshops till kurser i föreningskunskap och liknande. Utöver detta har Folkuniversitetet ett brett utbud av verksamhet från kursverksamhet inom språk, musik, konst- och hantverk med mera, till yrkeshögskoleutbildningar och uppdrag.

LÄMNA SYNPUNKTER