Område: Idrott

IFK Umeå Boxning

Inkluderingsprojekt för inkludera personer med normbrytande funktionalitet in i föreningsvärlden. Fokus första åren mot boxning.

IKSU rugby

RUGBY – En sport som spelas i 121 länder och med över 6,6 miljoner aktiva spelare. IKSU rugby är en sektion inom den ideella idrottsföreningen IKSU. Vi är stolta över att kunna säga att världens roligaste och mest kompletta sport nu finns lättillgänglig inom IKSU för alla som är intresserade av att träna, spela och …

IKSU rugby Läs mer »

RF SISU Västerbotten

RF-SISU Västerbotten kan hjälpa din förening både med organisations- och ekonomiskt stöd, här hittar du mer info Mer tid för idrott Idrottsservice i Västerbotten hjälper din förening med ekonomi, personal, administration, styrelsestöd och praktiska tjänster. Fritidsbanken är underordnad RF-SISU och hjälper till kostnadsfritt med sport- och fritidsutrustning som man får låna i upp till 14 …

RF SISU Västerbotten Läs mer »

Sociologiföreningen

Den sociologiska föreningen vid Umeå Universitet, SOFUM verkar för studenter som studerar inom sociologi, socialpsykologi samt kriminologi. Vårt huvudsakliga mål är att studenterna ska få en så bra och rolig studietid som möjligt. Det innebär att vi ständigt arbetar med frågor som rör utbildningen och dess kvalité samt anordnandet av olika sociala aktiviteter. Vi har …

Sociologiföreningen Läs mer »

Nordpol

​Föreningen Nordpol har sitt säte i Umeå och är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Nordpol fungerar som kårförening inom Samhällsvetarsektionen och är därmed en del av Umeå studentkår. Nordpol har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. Föreningen ska även verka för att …

Nordpol Läs mer »

Vän i Umeå

Vän i Umeå är ett ideellt nätverk som skapar möten och gemenskap mellan människor från olika länder. Tillsammans gör vi Umeå öppnare och världen vänligare. Vän i Umeås verksamhet handlar om att matcha etablerade svenskar, nyanlända och asylsökande med varandra, samt att skapa mötesplatser och aktiviteter dit alla är välkomna. Under Coronapandemin har vi digitala …

Vän i Umeå Läs mer »

Bitföreningen

BIT-föreningen är en studentförening som verkar för de studenter som studerar det Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Bitföreningen ingår i beteendevetarsektionen BetSek. Vårt syfte som förening, är att tillsammans med våra medlemmar skapa en större sammanhållning mellan programmets studenter och årskurser. Detta görs genom att arrangera aktiviteter och sittningar där vi kan umgås utanför …

Bitföreningen Läs mer »

PLUM – personalvetarna umeå

PLUM är den studentförening som sammanlänkar de cirka 180 personalvetarstudenterna som studerar vid Umeå Universitet. PLUM verkar för att skapa en bättre och roligare studietid för medlemmarna och ger även möjligheter att engagera sig i allt från nöje, utbildning, gemenskap till sport och hälsa! Föreningen är helt ideell och det enda som krävs för medlemskap …

PLUM – personalvetarna umeå Läs mer »

LÄMNA SYNPUNKTER