Björkstakyrkan

Swedish and English !! Björkstakyrkan i Umeå är en del av Evangeliska Frikyrkan som är en församlings- och missionsrörelse av kristna församlingar i samverkan. Vårt uppdrag är att leva i ett livsförändrande lärjungaskap med Jesus och ge detta hopp vidare. Vår verksamhet fokuserar på att leva i relation med Gud genom bibelordet och bön. Vi …

Björkstakyrkan Läs mer »