Område: Social

SOSUM

Socionomstuderande föreningen vid Umeå Universitet – SOSUM. SOSUM verkar för studenter på Socionomprogrammet vid Umeå Universitet. SOSUM har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för socionomstudier vid Umeå universitet. SOSUM fungerar som kårförening inom Samhällsvetarsektionen (SAMSEK) och därmed en del av Umeå studentkår.

Umeå FN-förening

Umeå FN-förening är knuten till Svenska FN-förbundet och en del av den svenska FN-rörelsen. Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I rörelsen levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Umeå FN-förening jobbar med att representera föreningen …

Umeå FN-förening Läs mer »

Sociologiföreningen

Den sociologiska föreningen vid Umeå Universitet, SOFUM verkar för studenter som studerar inom sociologi, socialpsykologi samt kriminologi. Vårt huvudsakliga mål är att studenterna ska få en så bra och rolig studietid som möjligt. Det innebär att vi ständigt arbetar med frågor som rör utbildningen och dess kvalité samt anordnandet av olika sociala aktiviteter. Vi har …

Sociologiföreningen Läs mer »

Nordpol

​Föreningen Nordpol har sitt säte i Umeå och är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Nordpol fungerar som kårförening inom Samhällsvetarsektionen och är därmed en del av Umeå studentkår. Nordpol har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. Föreningen ska även verka för att …

Nordpol Läs mer »

Kogvetum

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt program som länkar samman psykologi, neurologi, filosofi, lingvistik och datavetenskap med fokus på människans beteenden, hjärnans funktioner, interaktion med teknik och artificiell intelligens. Vi i föreningen erbjuder sociala och studierelaterade aktiviteter och fungerar som länken mellan programmet och Umeå studentkår.

The European Law Students’ Association (ELSA) Umeå

ELSA Umeå är en lokal förening för juriststudenter med fokus på internationell juridik och mänskliga rättigheter. Vi erbjuder bland annat föreläsningar, seminarier och sociala evenemang för att träffa likasinnade juriststudenter.

Kyrkan på Campus

Kyrkan på Campus vill vara ett rum för hela livet under din studietid. Frågor om livsmening och existentiell hälsa, jämlikhet och jämställdhet, religion och religionsmöten, liksom sorg och död är viktiga hos oss. Hos oss kan du komma för enskilda samtal som är konstnadsfria och konfidentiella för att prata om det som är angeläget för …

Kyrkan på Campus Läs mer »

Vän i Umeå

Vän i Umeå är ett ideellt nätverk som skapar möten och gemenskap mellan människor från olika länder. Tillsammans gör vi Umeå öppnare och världen vänligare. Vän i Umeås verksamhet handlar om att matcha etablerade svenskar, nyanlända och asylsökande med varandra, samt att skapa mötesplatser och aktiviteter dit alla är välkomna. Under Coronapandemin har vi digitala …

Vän i Umeå Läs mer »

LÄMNA SYNPUNKTER