Område: Utbildning

Medicinarspexet MESK

Medicinarspexet MESK är det äldsta spexet vid Umeå Universitet. MESK följer den lundensiska spextraditionen med orimmade spex och har ett förhållandevis modernt musikval. Spexet tar också gärna emot omstarter efter publikens tycke, både traditionella sådana med omtag av samma scen, men också improviserade omstarter som “på tyska”, “baklänges”, “slow motion” och “musikal” vilket gör att …

Medicinarspexet MESK Läs mer »

SOSUM

Socionomstuderande föreningen vid Umeå Universitet – SOSUM. SOSUM verkar för studenter på Socionomprogrammet vid Umeå Universitet. SOSUM har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för socionomstudier vid Umeå universitet. SOSUM fungerar som kårförening inom Samhällsvetarsektionen (SAMSEK) och därmed en del av Umeå studentkår.

Umeå FN-förening

Umeå FN-förening är knuten till Svenska FN-förbundet och en del av den svenska FN-rörelsen. Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I rörelsen levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Umeå FN-förening jobbar med att representera föreningen …

Umeå FN-förening Läs mer »

Sociologiföreningen

Den sociologiska föreningen vid Umeå Universitet, SOFUM verkar för studenter som studerar inom sociologi, socialpsykologi samt kriminologi. Vårt huvudsakliga mål är att studenterna ska få en så bra och rolig studietid som möjligt. Det innebär att vi ständigt arbetar med frågor som rör utbildningen och dess kvalité samt anordnandet av olika sociala aktiviteter. Vi har …

Sociologiföreningen Läs mer »

Nordpol

​Föreningen Nordpol har sitt säte i Umeå och är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Nordpol fungerar som kårförening inom Samhällsvetarsektionen och är därmed en del av Umeå studentkår. Nordpol har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet. Föreningen ska även verka för att …

Nordpol Läs mer »

Kogvetum

Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt program som länkar samman psykologi, neurologi, filosofi, lingvistik och datavetenskap med fokus på människans beteenden, hjärnans funktioner, interaktion med teknik och artificiell intelligens. Vi i föreningen erbjuder sociala och studierelaterade aktiviteter och fungerar som länken mellan programmet och Umeå studentkår.

The European Law Students’ Association (ELSA) Umeå

ELSA Umeå är en lokal förening för juriststudenter med fokus på internationell juridik och mänskliga rättigheter. Vi erbjuder bland annat föreläsningar, seminarier och sociala evenemang för att träffa likasinnade juriststudenter.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet Umeå är ett studieförbund stiftat av bland annat Umeå Studentkår. Vi är verksamma på Umeå universitet med en mängd olika verksamheter, från studiecirklar och workshops till kurser i föreningskunskap och liknande. Utöver detta har Folkuniversitetet ett brett utbud av verksamhet från kursverksamhet inom språk, musik, konst- och hantverk med mera, till yrkeshögskoleutbildningar och uppdrag.

LÄMNA SYNPUNKTER