Välkomstmässan börjar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Välkomstmässan började som en kårinskrivningsdag för Umeå universitets studenter på 90-talet. En lång kö med studenter slingrade sig från bottenplan på Universumhuset upp via en spiraltrapp till en kårdriven restaurang som lustigt nog hette restaurang Corona. För att lätta upp tristessen i kön hade kåren samlat ihop ett antal olika intresseföreningar som berättade om deras verksamheter för intresserade studenter. Välkomstmässan var född.

Många välkomstmässor har arrangerats sedan dess. 2020 har varit ett år där ingenting har sett ut som förr. Inställda arrangemang och restriktioner har styrt vår vardag. Höstmässan fick ställas in och alla fick snabbt ställa om till ett digitalt tankesätt.

Den 29 januari 2021 arrangerar Umeå studentkår tillsammans med Umeå universitet en digital välkomstmässa som du når via din laptop, mobiltelefon eller surfplatta.

Mässan startar kl 12 med en rejäl kick-off på mässans huvudscen. Därefter tar mässan vid där du kan läsa om de utställande organisationerna och besöka deras mässmontrar virtuellt. Mässan pågår från 13-16 (3 timmar). Under denna tid kommer det finns representanter från de utställande organisationerna på plats i den virtuella värld mässan befinner sig i. 

Studentumea.se är en samlingsplats och register för studentföreningar, kårknutna föreningar och externa ideella föreningar. Föreningar som verkar i Umeå och på campus. Webbplatsen är nystartad och registret växer från vecka till vecka.

Välkomstmässan arrangeras av Umeå studentkår i samverkan med Umeå universitet.

Vad är studentumea.se?

Studentumea.se är en webbplats som bland annat kategoriserar och registerför föreningar som verkar på Umeå universitets campus. Registret har även möjlighet att registrera externa föreningar.

Studentföreningar och föreningar som är knutna till de tre studentkårerna har möjlighet att efter godkänd registrering att under tider då universitetslokaler står tomma kunna nyttja dessa utan kostnad för sin egen verksamhet. Läs mer här

Alla typer av föreningar som är registrerade via studentumea.se har möjlighet att kunna boka en plats (standardmonter) på den digitala välkomstmässan utan kostnad.

FÖR PERSONLIG KONTAKT
Henrik Bjelkstål
Kommunikatör, Umeå studentkår Ansvarig för mässplattform och utställare henrik.bjelkstal@umeastudentkar.se
070-308 72 11
 
Timmy Nyberg
Vice kårordförande, Umeå studentkår Huvudansvarig Välkomstmässa och kontaktperson för huvudscen timmy.nyberg@umeastudentkar.se 070-686 90 12

Detta händer under dagen:
12.00 Program från huvudscen
13.00 Mässan börjar
16.00 Mässan avslutas

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Vill din organisation vara med på mässan?

Alla organisationer kan delta Välkomstmässan. Denna edition av välkomstmässan är digital vilket innebär att man som utställare vid en dator, på jobbet eller hemma (du väljer själv) och berättar om sin verksamhet, besvarar frågor och interagerar via video under tiden mässan pågår (3 timmar).

Mässytan består av två ytor, en icke interaktiv del där textbaserad information om din verksamhet finns samt länkar till olika resurser på webben, t.ex. er webbplats och twitterflöde. Här finns även möjlighet att information om att man har en tävling i sin monter etc. Detta för att väcka intresse hos besökaren för just din monter. Man kan via denna del klicka sig vidare till den interaktiva mässan.

I denna del får besökaren får upp grafiska representationer av alla montrar på mässan. Där kan besökarna mingla runt bland alla utställare via en grafisk avatar som man skapar vid entrén till den interaktiva mässytan. Som utställare kan man prata med många besökare samtidigt eller mötas enskilt för samtal.

Videogenomgång av systemet
Se den tekniska genomgången av mässystemet för att få en bättre förståelse. Klicka på bilden för att se filmen. (ca 13 minuter lång).

Deltagaravgifter

Standardmonter – förening – registrerad på studentumea.se 0 kr
Umeå universitets institution eller enhet 0 kr
Standardmonter – ideell förening 500kr
Standardmonter företag, statlig eller kommunal organisation 3000kr
VIP monter 5000kr (s
e innehållet i VIP-paket i anmälningsformuläret)

Sista dag för anmälan är söndag den 24 januari kl 23.59.

LÄMNA SYNPUNKTER