Generellt studentumea.se

Genom att fylla i formuläret på denna sida

Kontot är knuten till en person. Via kontot kan du skapa en eller fler föreningar.

Alla föreningar måste först bli manuellt godkända av studentumea.se:s administratörer för att vara synbar i registret.

 Normal handläggningstid är 5 arbetsdagar. Handläggningstiden kan ändras vid perioder av höjd arbetsbelastning t.ex. vid terminstart.

En kårförening har samma rättigheter som en studentförening på campus.

Beroende på vilken studentkår kårföreningen tillhör får den ytterligare förmåner. Till exempelvis kårkansliets service. Läser mer under respektive studentkår. Se kapitlet om kårförening längre ned.

Skicka ett mail till info@studentumea.se med den nya personens namn och epostadress. Skicka även med vem som är registrerad kontaktperson för föreningen. Den gamla kontot kommer att tas bort och den nya personen ärver föreningen.

Studentförening

Den myndighet som registrerar föreningen när den ska startas tilldelar organisationsnumret. De flesta föreningar får sitt organisationsnummer från Bolagsverket. Men också exempelvis Skatteverket och Lantmäteriet tilldelar organisationsnummer.

Från Bolagsverket får föreningen sitt organisationsnummer då  myndigheten har beslutat om registrering. 

Läs mer om föreningsbildande på Bolagsverkets webbplats

Organisationsnumret är en unik identitetsbeteckning som tilldelas juridiska personer, exempelvis företag och föreningar.

I lagtexten, Högskoleförordningen (1993:100), 1 kapitlet,  13 § står det att Umeå universitet (högskolan) är skyldig att ge en demokratiskt uppbyggd förening för studenter vid högskolan använda undervisningslokalerna vid en sammankomst som föreningen anordnar för sina medlemmar.

För att säkerställa att en studentförening är demokratisk och är till för studenter är stadgar något som studentumea.se efterfrågar när en förening vill bli registrerad som studentförening

Läs hela lagtexten i sin helhet här

Om studentföreningen finns registrerad på studentumea.se har föreningen möjlighet att boka lokaler (undervisningslokaler och föreläsningssalar) utanför ordinarie undervisningstid (kvällar och helger) utan kostnad. Föreningen har även möjlighet att ansöka om att få tillgång till en föreningslokal på campus. Föreningen kan även hyra andra lokaler på campus mot rabatterade priser. Se Umeå universitets prislista här 

Kårförening

Studentkårerna på Umeå universitet är uppdelade i underorganisationer. Beroende på vilken studentkår underorganisationen tillhör kan dessa strukturellt organiseras olika och föreningstypen heta lite olika.

Umeå studentkår organiserar

  • Kårföreningar (tidigare programföreningar, en kårförening organiserar studenter som studerar ett visst utbildningsprogram
  • Kårsektioner
  • Akademisk föreningar (intresseföreningar)

 

Umeå naturvetar. och teknologkår organiserar

 

Umeå medicinska studentkår organiserar

Om kårföreningen finns registrerad på studentumea.se har föreningen möjlighet att boka lokaler (undervisningslokaler och föreläsningssalar) utanför ordinarie undervisningstid (kvällar och helger) utan kostnad. Föreningen har även möjlighet att ansöka om att få tillgång till en föreningslokal på campus.  Se Umeå universitets prislista här I prislistan benämns kårföreningar som ”studentkår”.

Kårföreningar som tillhör Umeå studentkår får möjlighet att nyttja kansliets service. Se umeastudentkar.se för mer info.

Extern förening

Ni får ett ytterligare skyltfönster för er förening att synas i. Grundidén med Studentumea.se är att den ska vara webbplatsen där såväl nya studenter som ”äldrekursare” söker nya intressen på.

Beroende på vilken typ av förening ni är får ni fördelar på universitetet. T.ex. får externa föreningar rabatterat pris på Välkomstmässans monterplatser. Studentföreningar har möjlighet att boka lokaler utan kostnad.

Övrigt

Skicka ett meddelande till oss här

Lämna din synpunkt här

Skicka ett mail till oss så lägger vi in området!

 

LÄMNA SYNPUNKTER