Information för föreningar

Studentumeå.se är en samlingsplats på internet som drivs av Umeå studentkår på uppdrag av Umeå universitet och dess studentkårer.

Webbplatsen är ett sätt att upplysa studenter och allmänhet om vilka föreningar som finns. Föreningsregistret är även en förteckning över universitetets godkända studentföreningar.

Studentumea.se välkomnar din förening
Studentumea.se registrerar tre typer av föreningar, organisationer knutna till Umeå universitetets studentkårer, studentföreningar och externa föreningar.
Beroende på vilken typ av förening erhåller organisationen olika förmåner på Umeå universitets campus.

Förmåner till alla typer av föreningar
Föreningar har möjlighet att synas mot Umeå universitets studenter och allmänhet med en beskrivande text och bild samt länkar till föreningens olika egendomar (etc länk till hemsida och sociala medier). Om man är registrerad förening på studentumea.se ges det rabatterade deltagaravgifter på olika mässor på campus t.ex. Välkomstmässan.

Studentföreningar och kårknutna föreningar
Dessa föreningstyper erhåller möjlighet att kunna boka lektionssalar och föreläsningsalar på kvälls- och helgtid. Dessa organisationer kan även kunna ansöka om föreningslokal på universitetet. Föreningslokaler är oftast placerade i källarplan. För att vara godkänd studentförening (ej knuten till någon av studentkårerna) skall en kopia av studentföreningens stadgar bifogas där det ska tydligt framgå att föreningens medlemsbas skall främst bestå av studenter. Organisationsnummer skall också bifogas. Denna information visas ej publikt på studentumea.se. Kårknutna föreningar uppger vilken studentkår som föreningen är knuten till. Om en student- eller kårförening ej finns i registret hanteras föreningen som en extern förening.

Vad händer efter att formuläret iväg skickat?
Efter korrekt ifylld registreringsformulär kontrolleras uppgifterna manuellt av en handläggare. Om det uppkommer frågor kommer handläggaren att ta kontakt med föreningen för att säkerställa rätt uppgifter. Normal handläggningstid är 5 arbetsdagar. Handläggningstiden kan ändras vid perioder av höjd arbetsbelastning t.ex. terminstart.

Kostar det att vara med i föreningsregistret?
Nej. Vi tar ej ut någon kostnad för att vara med i registret.

Jag har en fråga som jag ej har fått svar på.
Skriv ett meddelande nedan så svarar vi!

LÄMNA SYNPUNKTER