Psykologiska föreningen

Vi är en studentförening för studenter på institutionen för psykologi i Umeå. Vi arbetar både för en förbättrad utbildning och psykosocial arbetsmiljö för studenterna samt organiserar sociala aktiviteter.


Kontaktvägar
epost: psykologiskaforeningen@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/23172275736http://

Psykologiska föreningen är en Kårförening. Föreningen tillhör Umeå studentkår.

LÄMNA SYNPUNKTER